STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT GPP 25 Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị, Chương Mỹ Chương Mỹ 01666251336
2 QT Dương Tạo Duyên Hòa, Lam Điền, Chương Mỹ Chương Mỹ 0985860530
3 QT Quỳnh Oanh Số 55, Tổ 3, Khu Xuân Mai, TT Xuân Mai Chương Mỹ 0979902989
4 QT Thu Hằng Số 10A Tổ 2 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai Chương Mỹ 0978424368
5 QT Tấn Tuyến Khu Ao Ông Chỉnh, TT Chúc Sơn Chương Mỹ 0915561873
6 QT Tuệ Tâm Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ 0982048375
7 QT Minh Phương Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ 0985275113
8 QT Xuân Đức Chợ Cá Nam, Phương Tiến Chương Mỹ 0977600086
9 NT Duy Lương Chợ Quảng Bị Chương Mỹ 0985396088
10 QT DS Đinh Thị Anh Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ 0983378297
11 QT Hồng Thịnh Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ
12 QT An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ 0989898626
13 QT Việt Vinh Chợ Chiều, Hữu Văn Chương Mỹ 01647688966