STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cô Phúc – Quầy 18 Xuân Thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên Chương Mỹ
2 QT Minh Phương Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ 0985275113
3 QT Tuệ Tâm Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ 0982048375
4 QT Thu Hằng Số 10A Tổ 2 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai Chương Mỹ 0978424368
5 QT Tấn Tuyến Khu Ao Ông Chỉnh, TT Chúc Sơn Chương Mỹ 0915561873
6 QT Hồng Thịnh Nhật Tiến, Trường Yên Chương Mỹ
7 QT Xuân Đức Chợ Cá Nam, Phương Tiến Chương Mỹ 0977600086
8 NT Duy Lương Chợ Quảng Bị Chương Mỹ 0985396088
9 QT DS Đinh Thị Anh Thôn Xuân Trung, Xã Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ 0983378297
10 QT Việt Vinh Chợ Chiều, Hữu Văn Chương Mỹ 0347688966
11 QT An Phúc Số 6 Khu Yên Sơn, Thị trấn Chúc Sơn Chương Mỹ 0989898626
12 QT Quỳnh Oanh Số 55, Tổ 3, Khu Xuân Mai, TT Xuân Mai Chương Mỹ 0979902989
13 QT Dương Tạo Duyên Hòa, Lam Điền Chương Mỹ 0985860530
14 NT Thiện Nhân Tổ 14, Xuân Trung, Thủy Xuân Tiên Chương Mỹ 0964965386
15 QT GPP số 25-Chị Lý Thôn 1 Quảng Bị Chương Mỹ 0366251336