STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Số 2 Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Phục Hòa Cao Bằng 0888202887