STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Số 2 Thị Trấn Hòa Thuận,Huyện Phục Hòa Cao Bằng 0888202887