STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
2 Quầy Thước Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0949322444
3 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0918571565
4 Nt Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396
5 Nt Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0907 864709
6 Quầy Tiến Hưng 92, Ấp 2., Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0780. 384 7102
7 Nt Thuận Phát 72, Đề Thám, 2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919546777
8 Nt Ngọc Thy 74, Trần Hưng Đạo, P5, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919091635
9 Quầy Thu Hương 00, Chợ Cái Nước, Tt Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803 883548
10 Quầy Ngọc Hiền 461, Chợ Tt.Đầm Dơi, Tt.đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 07803.858.034
11 Qt Hùng Vương 00, Thị Trấn Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 02903858117
12 Quẩy Hoàng Thiện ấp chà là, Chợ Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0947575633
13 Quầy Thuốc Số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0946842784
14 Quầy Ngọc Quý 00, Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803 877204
15 Quầy Minh Tâm quốc lộ 1A, Quốc Lộ, Quốc Lộ, Huyện Năm Căn Cà Mau 02906289689
16 Quầy Nam Phương Ấp tân bằng, Tân Bằng, Tân Bằng, Huyện Thới Bình Cà Mau 0976988773