STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0918571565
2 Quầy Thuốc Số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0946842784
3 Ngọc Thy 74, Trần Hưng Đạo, P5, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919091635
4 Minh Tâm quốc lộ 1A, Quốc Lộ, Quốc Lộ, Huyện Năm Căn Cà Mau 02906289689
5 Nam Phương Ấp Tân Bằng, Tân Bằng, Tân Bằng, Huyện Thới Bình Cà Mau
6 Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0947575633
7 Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0949322444
8 Hùng Vương 00, Thị Trấn Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 02903858117
9 Thuận Phát 72, Đề Thám, 2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919546777
10 Tiến Hưng 92, Ấp 2. Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803847102
11 Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0907864709
12 Quầy Thu Hương Chợ Cái Nước, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 007803 883548
13 Quầy Ngọc Hiền 461, Chợ Thị trấn Đầm Dơi, Thị trấn Đầm Dơi Cà Mau 07803858034
14 Quầy Ngọc Quý Chợ Năm Căn, Thị trấn Năm Căn, Thị trấn Năm Căn Cà Mau 07803 877204
15 Qt Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
16 Nt Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396