STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
2 QT Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0949322444
3 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0918571565
4 NT Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396
5 NT Minh Tinh Đường 20c, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0907864709
6 QT Tiến Hưng 92, Ấp 2, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803847102
7 NT Thuận Phát 72, Đề Thám, P2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919546777
8 NT Ngọc Thy 74, Trần Hưng Đạo, P5, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919091635
9 QT Thu Hương Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803883548
10 QT Ngọc Hiền 461, Chợ TT Đầm Dơi, TT Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 07803858034
11 QT Hùng Vương Thị Trấn Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 02903858117
12 QT Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0947575633
13 QT Số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0946842784
14 QT Ngọc Quý Chợ Năm Căn, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803877204
15 QT Minh Tâm Quốc lộ 1A, Huyện Năm Căn Cà Mau 02906289689
16 QT Nam Phương Ấp Tân Bằng, Huyện Thới Bình Cà Mau 0976988773