STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Toàn Minh 93, Nguyễn Hội, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0908442523
2 Bình Dân 59, Nguyễn Hội, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0908208331
3 Rạng Danh 88, Trần Phú, Lạc Đạo, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 02523818658
4 Nhơn Tâm 34, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0908100232
5 Đông Hưng 156, Võ Thị Sáu, Bình Hưng, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 02523821316
6 Số 12 1, Trương Văn Ly, Đức Long, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 02523819275
7 Mai Tiên 259c, Trẩn Quý Cấp, Tiến Lợi, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0919962211
8 NT Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
9 Trần Hưng Đạo 194, Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 02523821871
10 QT 29 11, Đinh Tiên Hoàng, Lạc Đạo, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
11 QT 30 537, Thủ Khoa Huân, Thanh Hải, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0989428284
12 QT 21 345, Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0332548519
13 Toàn Lộc 81, Hài Thượng Lãng Ông, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0917248345
14 Minh Thông 84, Nguyễn Hội, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 0919528279