STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838430148
2 Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838404779
3 Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02835113521
4 Hiền Mai 160, Phan Văn Hân, P17, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938124272
5 Hồng Lan 13, Phan Văn Hân, P19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02835140062
6 Diệu Trung 67/4/113, Vũ Huy Tấn, P13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0792728123
7 Minh Thành 34, D1, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838991768
8 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0983170007
9 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0772688580
10 Huỳnh Anh 113A, Nguyễn Thượng Hiền, 5, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0975975996
11 Thanh Nhã 74, Phan Văn Hân, 17, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0967981890
12 Hùng Vương 57, Vạn Kiếp, 3, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0868120215
13 Hoàng Long 634, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838984500
14 Kim Long 122, Bình Quới, 27, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838987075
15 Âu Dược 20, Lê Quang Định, 14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902907690
16 Phúc Thành 108, Điện Biên Phủ, P 17, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02839174284
17 Bảo An Đường 302, Lê Quang Định, P 12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838410297
18 Hoàng Dung 260, Phan Văn Trị, P12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0909671050
19 Số 05 48, Nguyễn Huy Lượng, P14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0946960105
20 Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0903729800