STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0797351218
2 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0904733780
3 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 02837622072
4 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 0779684374
5 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 02866800547
6 Anh Mỹ 608A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0949788524
7 Nam Phương 413, Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0916209937
8 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0934194480
9 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0939379818
10 Kim Châu 1602, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0908491935
11 Nhà Thuốc 24 26, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân Bình Tân 0936039735
12 Hoa Tâm 87, Số 3, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0915331439
13 Thuận Hòa 134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0989014536
14 Nhân Phúc 116 A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0919113799
15 Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0933991631