STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hải Oanh Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 0368645064
2 Đông Sơn 12, Xã Phú Riềng, Phú Riềng, Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 0792250825
3 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập Bình Phước 0984916432
4 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0918511313
5 Tân Dược 78 Chợ Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0368644409
6 Phương Lan 08, Ql13, Chơn Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0933484099
7 Hoàng Yến 08, Ql14, Minh Lập, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0974411774
8 Thu Thảo 215, Ql14, Minh Thành, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0982345764
9 Anh Trâm 20, KCN Bắc Đồng Phú, Tân Phú, Huyện Đồng Phù Bình Phước 0986823819
10 Trang Cảnh Thành 11, Chợ Lộc Ninh, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0937116262
11 Số 70 00, Ql 13, Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0908198579
12 Trang Cảnh Tân 0, Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 06513666828
13 Ngọc Yến 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Bình Long Bình Phước 0651363300
14 Quảng Sanh Đường Đường số 3, P. Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0651881138
15 Trung Tâm Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0396698237
16 Vạn Hưng KP4, Long Phước, Thị Xã Phước Long Bình Phước 0985568856
17 Lương Thị Lẫm Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Bình Phước 0778898445