STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hà Khang Lạc Vệ, Tiên Du Bắc Ninh 0366112882
2 QT số 22- CN Dược Bắc Ninh Chợ Nội Roi, Quế Võ Bắc Ninh 0988388474
3 QT Thiên Ân Chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ Bắc Ninh 0943069605
4 QT số 25 Số 8, Phố Vũ Kiệt, Tiền An, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 01686598182
5 QT Thái Bảo Thái Bảo, Nam Sơn, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 0974771055
6 Quầy Thuốc Sông Cầu Số Nhà 82 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh 0988973515
7 Nhà Thuốc Minh Vương – Tuyến Thanh Khương, Thuận Thành Bắc Ninh 0966829651
8 Quầy Thuốc Anh Linh – Tuấn Đại Bái, Gia Bình Bắc Ninh 01673389429
9 Quầy thuốc An Phát – Thủy Xuân Lai, Gia Bình Bắc Ninh 0975296728
10 Quầy thuốc số 2 – Cty An Phát (Anh) Cầu Cạn, Vạn An Bắc Ninh 0961100683
11 Quầy thuốc Linh Giang 1 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 01659012320
12 Quầy thuốc Linh Giang 2 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 01668629296
13 Quầy thuốc Linh Giang 3 – Tuyết Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 0985945831