STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Huyền Trang 124 Hoàng Quốc Việt, Khu 2 Thị Cầu, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 0934640946
2 NT Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, Tiền An, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 02223822302
3 QT Hà Khang Lạc Vệ, Tiên Du Bắc Ninh 0366112882
4 QT số 22- CN Dược Bắc Ninh Chợ Nội Roi, Quế Võ Bắc Ninh 0988388474
5 QT Thiên Ân Chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ Bắc Ninh 0943069605
6 QT số 25 Số 8, Phố Vũ Kiệt, Tiền An, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 0386598182
7 QT Thái Bảo Thái Bảo, Nam Sơn, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 0974771055
8 QT Sông Cầu Số nhà 82 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh Bắc Ninh 0988973515
9 Quầy thuốc Linh Giang 3 – Tuyết Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 0985945831
10 Quầy thuốc Linh Giang 2 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 0368629296
11 Quầy thuốc Linh Giang 1 – Phương Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh 0359012320
12 Quầy thuốc số 2 – Cty An Phát (Anh) Số 33 Lê Phụng Hiểu, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh(Đối diện trung tâm y tế) Bắc Ninh 0961100683
13 Quầy thuốc An Phát – Thủy Xuân Lai, Gia Bình Bắc Ninh 0975296728
14 Quầy Thuốc Anh Linh – Tuấn Đại Bái, Gia Bình Bắc Ninh 0373389429
15 Nhà Thuốc Minh Vương – Tuyến Thanh Khương, Thuận Thành Bắc Ninh 0966829651