STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tân Tế Nhơn 69 QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 0918308844
2 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 02913865857
3 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Bạc Liêu 02913883163
4 Dương Chiêu ấp Nội Ô, Nội Ô Phước Long, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 02913864027
5 Vệ Sanh Đường 54 Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0819794919
6 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 02913822435
7 Quang Thọ Đường 41, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919468011
8 Tuyết Thảo 16, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919059559
9 Dưỡng Ngươn Đường 113, Hoàng Văn Thụ, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 02913822079
10 Khai Minh 02 42, Nguyễn Huệ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0932904032
11 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 02913824744
12 Công Ty Dược Phẩm Bạc Liêu 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0918705778
13 Tuyết Thảo01 464, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919059559
14 Tuyết Thảo03 33, Nguyễn Huệ, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919059559