STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hiệu thuốc trung tâm Ba Vì Ngõ 404 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì 0983034471
2 QT Mai Anh Số 91 Đường Quảng Oai Ba Vì 0965664281