STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt Thu Thúy Chợ Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Huyện Phú Tân An Giang 0919520594
2 Thái Bình 89, Huỳnh Thị Hưởng, Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên An Giang 0907201085
3 Hồng Vân 12-14, Nguyễn Văn Thoại,Phường Châu Phú A, Thị Xã Châu Đốc An Giang 0913642514
4 Thang Sang 61, Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú B, Thị Xã Châu Đốc An Giang 02963867204
5 Quốc Thái 2, Nguyễn Văn Linh, Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu An Giang 0939908474
6 Triều Nguyên 46, Nguyễn Văn Linh, Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu An Giang 0942617999
7 Kim Liễu 41, Đinh Tiên Hoàng, Chợ Vịnh Tre, Huyện Châu Phú An Giang 02963686086
8 Khả Thy 215, Quốc Lộ 91, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành An Giang 0915727153
9 Nhân Tín 18, Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc An Giang 02963561966