STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 02703870979
2 Nt Cây Còng 2 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 0913978976
3 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tt Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 02703759799
4 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 02702214403
5 Liên Ngọc 47B, Gia Long, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 02703770334
6 Vĩnh Bình Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, ., Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0270397002
7 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0908981027
8 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703822812
9 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703851818
10 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02706250283
11 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, P8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 02703862379
12 Trường Thọ 25C, Gia Long, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 0932949476