STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 02702214403
2 Liên Ngọc 47B, Gia Long Trà, ., Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 02703770334
3 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0703.822812
4 Trường Thọ 25C, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 0932949476
5 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 0908981027
6 Vĩnh Bình Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 070397002
7 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0702250263
8 Cây Còng 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 0913978976
9 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 0706250283
10 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 0703759799
11 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 0703862379