STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 02946511772
2 Thuốc Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, -xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
3 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 02943832520
4 Huệ Quần 1 119, Lê Lợi, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
5 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 02943853423