STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Nghĩa Phát -, Chợ Vinh Kim, -xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
2 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh 02943832520
3 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
4 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 02943853423