STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Bắc Nhuận Hòa Đường 20, Trần Phú, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè Trà Vinh 02943834347
2 Hoa Việt 197, 30/4, Khóm 5, Tt Cầu Kè, Huyện Cầu Kè Trà Vinh 0908834072
3 Lâm Tiểu Trúc 037, Ấp Chợ, Chợ Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú Trà Vinh 0932922077
4 Hạnh Lâm Xuân 36, Cầu Quan, Tt Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần Trà Vinh 0939864025
5 Đức Tế Đường 1 Số 2, Nguyễn Huệ, -, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0919281331
6 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 01696561238
7 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang, Minh Thuận A, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 02946511772
8 Thuốc Bắc Nghĩa Phát Chợ Vinh Kim, -xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 0918135688
9 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 02943832520
10 Huệ Quần 1 119, Lê Lợi, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
11 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh 02943853423