STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh 02943832520
2 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0949218998
3 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 02943853423