STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hưởng Thu Xóm 2, Văn Trai, Văn Phú Thường Tín 0983143428
2 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến Thường Tín 01629544225
3 NT Hà Linh Xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi Thường Tín 01672750167 /0981327195
4 NT Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín 0989098531
5 NT Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín
6 QT Hưởng Thu Cầu Đỗ Hà, Khánh Hà Thường Tín
7 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến Thường Tín
8 NT Hà Linh Xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi Thường Tín