STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân 0979899178
2 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân 0902207345
3 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 01688363260
4 NT Nga Mai 101 H1 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 01272803288
5 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân 0982005694
6 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân 01652347515
7 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân
8 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân
9 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 01688363260
10 NT Việt Long 376 Khương Đình Thanh Xuân
11 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân
12 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân
13 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân
14 NT Nga Mai 101 H1 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân