STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Đức Tín 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Thanh Xuân 0916016019
2 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân 0979899178
3 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân 0902207345
4 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 01688363260
5 NT Nga Mai 101 H1 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 01272803288
6 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân 0982005694
7 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân 01652347515