STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân
2 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Hạ Đình Thanh Xuân
3 NT Hà Huy 127 Chính Kinh Thanh Xuân 01688363260
4 NT Việt Long 376 Khương Đình Thanh Xuân
5 NT Minh Trí Số 1, Ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung Thanh Xuân
6 NT Đa Khoa 24h 168 Khương Trung Thanh Xuân
7 NT Tuệ Minh 278A Khương Trung, Khương Đình Thanh Xuân
8 NT Nga Mai 101 H1 Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân