STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì 0963597728
2 QT Thành Công Đội 7 Ngọc Hồi Thanh Trì 0988664829
3 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì
4 NT 10A1-Chị Hiền 101A1 Tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp Thanh Trì 0984 634 321
5 NT 96-Lại Đăng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì
6 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
7 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì