STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hùng Hậu 72 Triều Khúc Thanh Trì 0963597728
2 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì
3 NT 10A1-Chị Hiền 101A1 Tập thể Bộ tư lệnh thông tin, Tứ Hiệp Thanh Trì 0984 634 321
4 NT 96-Lại Đăng Hinh 539 Ngọc Hồi, Văn Điển Thanh Trì
5 NT Hưởng Thu Đội 13 Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
6 QT Vĩnh Quỳnh Kiot 27+28 Chợ Vĩnh Quỳnh Thanh Trì