STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai 0947656988
2 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai 0979281568
3 QT Ánh Tuyết Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
4 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
5 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 01685010762