STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai 0947656988
2 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai 0979281568
3 QT Ánh Tuyết Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
4 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
5 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 01685010762
6 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
7 QT Lê Thị Hồng Chiêm Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai
8 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
9 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 01685010762
10 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai
11 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai
12 QT Bình Minh Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai 0987113624