STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT An Bình Phố Mới, Bình Đà Thanh Oai
2 QT Lê Thị Hồng Chiêm Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai
3 QT Ánh Tuyết Thôn Vĩ, Cao Viên Thanh Oai 0934341233
4 QT tư nhân GPP Chị Hương Tảo Dương Thanh Oai 01685010762
5 QT Ngọc Thoa 58 Phố Vác Thanh Oai
6 QT Thanh Hà Chợ Rùa, Thanh Thùy Thanh Oai
7 QT Bình Minh Thôn Bãi, Cao Viên Thanh Oai 0987113624