STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT số 25- Lê Thị Hiền Phố 1, Thúy Sơn, Ngọc Lặc Thanh Hoá 0979686409
2 QT Tâm Long Tiểu khu 2, TT Hà Trung, Hà Trung Thanh Hoá 0943148236
3 QT Số 10 Cầu Quan, Trung Thành, Nông Cống Thanh Hoá 0373838147-0373603097
4 QT số 3- Trịnh Thị Liên Số 45,TT Giắt, Triệu Sơn Thanh Hoá 0373868601
5 QT Nga Công Phố Đà, Thọ Dân, Triệu Sơn Thanh Hoá 0971821300
6 QT Lê Dung 566 Trần Phú, Lam Sơn, Bỉm Sơn Thanh Hoá 0945363337
7 Bùi Thị Trang Tân Đại, Xã Thăng Long, Nông Cống Thanh Hoá 0987533525
8 QT Lê Ly Xóm 5, Hợp Thắng, Triệu Sơn Thanh Hoá 0177683833
9 QT Tiến Tuyết Hoằng Kim, Hoằng Hóa Thanh Hoá
10 NT Thanh Bình 138 Nguyễn Huệ, P.Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn Thanh Hoá 0902241224
11 Quầy Thuốc Nghị Huyền Số 05, Cao Sơn, Phường An Hoạch (qua cầu Cao là đến), Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hoá 0934643748
12 Quầy thuốc Ngọc Linh Thôn 6, Quảng Giao, Huyện Quảng Xương Thanh Hoá 01666167085
13 NT Mai Thư Thị trấn Kiểu, Yên Định Thanh Hoá 02373240117
14 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia Thanh Hoá 0984050095
15 NT Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa Thanh Hoá 0985773112