STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Chị Hiền Số 05 Cao Sơn, Phường An Hoạch(qua cầu Cao là đến) Thanh Hoá 0934643748
2 NT Mai Thư Thị trấn Kiểu, Yên Định Thanh Hoá 02373240117
3 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia Thanh Hoá 0984050095
4 NT Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa Thanh Hoá 0985773112
5 NT Chị Hiền Số 05 Cao Sơn, Phường An Hoạch(qua cầu Cao là đến) Thanh Hoá
6 NT Mai Thư Thị trấn Kiểu Thanh Hoá
7 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Trung Chính, Hải Hòa Thanh Hoá 0984050095
8 NT Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi Thanh Hoá