STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Long Hiền 234 Quang Trung Thanh Hoá
2 NT Chị Hiền Số 05 Cao Sơn, Phường An Hoạch(qua cầu Cao là đến) Thanh Hoá
3 NT Mai Thư Thị trấn Kiểu Thanh Hoá
4 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Trung Chính, Hải Hòa Thanh Hoá 0984050095
5 NT Hạnh Hải 195-197 Nguyễn Trãi Thanh Hoá