STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Ký Phú, Đại Từ Thái Nguyên 0977559665
2 QT Hường Hợi Xóm An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ Thái Nguyên 0945534888
3 QT Vũ Đành Chợ Chu, Định Hóa Thái Nguyên 0974961362
4 Quầy thuốc Toàn Phương Cổng phụ nhà máy Z131 Phổ Yên, Phổ Yên Thái Nguyên 0983703476
5 QT Hương Thịnh SN 288 Đường CMT8, P Lương Châu, TP Sông Công Thái Nguyên
6 NT Hoàng Hiền Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên Thái Nguyên
7 Công ty dược phẩm Hữu Yến Số 954 Dương Tự Minh, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 0916854246
8 NT Bích Vinh 292 Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02803855701
9 NT Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên Thái Nguyên 02803832089
10 Quầy thuốc Toàn Phương Cổng phụ nhà máy Z131 Phổ Yên Thái Nguyên 0983703476
11 NT Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, Phường Trung Thành Thái Nguyên 02803832089
12 NT Kim Thoa Số 4 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 0983660856
13 NT Hoàng Hiền Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương Thái Nguyên
14 QT Hương Thịnh SN 288 Đường CMT8, P Lương Châu Thái Nguyên
15 Công ty dược phẩm Hữu Yến Số 954 Dương Tự Minh Thái Nguyên 0916854246
16 NT Bích Vinh 292 Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 02803855701
17 NT Hường Hợi Tt Hùng sơn Đại Từ Thái Nguyên 0945534888
18 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Ký Phú Thái Nguyên 0977559665