STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Toàn Phương Cổng phụ nhà máy Z131 Phổ Yên Thái Nguyên 0983703476
2 NT Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, Phường Trung Thành Thái Nguyên 02803832089
3 NT Kim Thoa Số 4 Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 0983660856
4 NT Hoàng Hiền Đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương Thái Nguyên
5 QT Hương Thịnh SN 288 Đường CMT8, P Lương Châu Thái Nguyên
6 Công ty dược phẩm Hữu Yến Số 954 Dương Tự Minh Thái Nguyên 0916854246
7 NT Bích Vinh 292 Số 320 Đường Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 02803855701
8 NT Hường Hợi Tt Hùng sơn Đại Từ Thái Nguyên 0945534888
9 QT Tiến Thủy Xóm Cạn, Xã Ký Phú Thái Nguyên 0977559665