STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Nhật Dương Xóm 2, Lễ Thần Đoài, Thái An, Thái Thụy Thái Bình 0979649368
2 Công ty cổ phần dược Thái Sơn Số nhà 27 Phố Tiêu Hoàng, TT Tiền Hải, Tiền Hải Thái Bình 0948034379
3 QT Tuệ Tâm Chợ Tiểu Hoàng, Tây Sơn, Tiền Hải Thái Bình 0912157044
4 NT Đức Anh 373 Lý Bôn, TP Thái Bình Thái Bình 02273835212
5 NT số 17 SN 195, Tổ 8, P.Phú Khánh, TP Thái Bình Thái Bình 0943450628
6 NT Anh Ngân 19 Trần Nhân Tông, TP Thái Bình Thái Bình 0974372050
7 QT Hoàng Hằng Ngã 3 Thôn Kiến Xá, Xã Nguyên Xá, Vũ Thư Thái Bình 0983543669
8 NT Anh Doanh SN 188, Khu 7, TT Diêm Điền, Thái Thụy Thái Bình 0904705526
9 QT Hòa Phượng Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, TT Tiên Hưng, Đông Hưng Thái Bình 00974408283/0978144497
10 QT Thúy Long Đông Động, Đông Hưng Thái Bình 0986342886
11 Trung tâm dược phẩm Đông Hưng Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng Thái Bình 0363851240
12 QT Văn Cường Ngã tư La, Minh Khai, Hưng Hà Thái Bình 0972555676
13 QT Hoa Chiêm Pharmacy TT Vũ Quý, Kiến Xương Thái Bình 0908834594
14 NT Đức Anh 373 Lý Bôn Thái Bình 02273835212
15 NT số 17 SN 195, Tổ 8, P.Phú Khánh Thái Bình 0943450628
16 NT Anh Doanh SN 188, Khu 7, TT Diêm Điền Thái Bình 0904705526
17 Trung tâm dược phẩm Đông Hưng Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng Thái Bình 0363851240
18 QT Văn Cường Ngã tư La, Minh Khai Thái Bình 0972555676
19 NT Đức Anh 736 Lý Bôn Thái Bình 0913291563
20 QT Thúy Long Đông Động Thái Bình 0986342886
21 QT Hòa Phượng Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, TT Tiên Hưng Thái Bình 0974408283 0978144497
22 QT Nhật Dương Xóm 2, Lễ Thần Đoài, Thái An Thái Bình 0979649368
23 Công ty cổ phần dược Thái Sơn Số nhà 27 Phố Tiêu Hoàng, TT Tiền Hải Thái Bình 0948034379
24 NT Anh Ngân 19 Trần Nhân Tông Thái Bình 0974372050
25 NT số 17 SN 195, Tổ 8, P.Phú Khánh Thái Bình 0943450628
26 QT Hoàng Hằng Ngã 3 Thôn Kiến Xá, Xã Nguyên Xá Thái Bình 0983543669
27 QT Hoa Chiêm Pharmacy TT Vũ Quý Thái Bình 0908834594