STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Lê Qui Chợ Chàng, Chàng Sơn Thạch Thất
2 QT Như Quỳnh Thị trấn Liên Quan Thạch Thất 0243670953
3 QT Thanh Nga Số 19 Thị trấn Liên Quan Thạch Thất
4 QT Tuyến Hương Cống Bùng, Phùng Xá Thạch Thất
5 QT Tuấn Nhung Ngã tư cầu Bình Phú Thạch Thất