STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành Tây Ninh 0663831442
2 Tân Tế An 106, Võ Văn Truyện, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh Tây Ninh 0663827656
3 Tô Ngân 2/10, Nội Ô Thị Trấn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Tây Ninh 0918859003
4 Dư Tấn Đức 15, Đặng Văn Trước, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 0936000070
5 Vạn Hồi Xuân 214, kp Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Tây Ninh 0663853261
6 Tòng Sơn a13/2, kp 1, Phường 1, Huyện Hòa Thành Tây Ninh 0663503939