STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trung Nhân 124/6, kp 2, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành Tây Ninh 02763841003
2 Đại Sanh Thành 2 kios Chợ Mới, Lê Lợi, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 01227923923
3 Phương Quyên 142, Trương Quyền, 1, Thị Xã Tây Ninh Tây Ninh 0918084060
4 Thanh Bình 153/5, Hùng Vương, Phường 1, Huyện Hòa Thành Tây Ninh 0663831442
5 Tân Tế An 106, Võ Văn Truyện, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh Tây Ninh 0663827656
6 Tô Ngân 2/10, Nội Ô Thị Trấn, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Tây Ninh 0918859003
7 Dư Tấn Đức 15, Đặng Văn Trước, Thị Trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng Tây Ninh 0936000070
8 Vạn Hồi Xuân 214, kp Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu Tây Ninh 0663853261
9 Tòng Sơn a13/2, kp 1, Phường 1, Huyện Hòa Thành Tây Ninh 0663503939