STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT số 1 Tây Hồ 358 Thụy Khuê Tây Hồ 02462582385
2 NT bảo Lam 34 Xuân La Tây Hồ
3 NT Linh 106 Nghi Tàm Tây Hồ 0962560676
4 NT Tuyết Lan Số 52 Cụm 1, Tổ 6 Phú Thượng Tây Hồ
5 NT Phương Mai Số 9 An Dương Tây Hồ