STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT bảo Lam 34 Xuân La Tây Hồ
2 NT Linh 106 Nghi Tàm Tây Hồ 0962560676
3 NT Tuyết Lan Số 52 Cụm 1, Tổ 6 Phú Thượng Tây Hồ
4 NT Phương Mai Số 9 An Dương Tây Hồ