STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây
2 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây
3 QT Anh Đức 1 Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01633335983
4 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây
5 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây
6 QT Trang Anh Ngã tư Lục Quân Sơn Tây 01668862886