STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
2 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây 01682435816
3 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
4 QT Anh Đức 1 Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01633335983
5 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01699210839
6 Phương Anh 48 Tổ 2 Trung Sơn Trầm Sơn Tây 0868460283
7 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây
8 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây
9 QT Anh Đức 1 Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01633335983
10 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây
11 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây
12 QT Trang Anh Ngã tư Lục Quân Sơn Tây 01668862886