STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Ánh Hường Số 9 Tùng Thiện, Sơn Lộc Sơn Tây 0989316547
2 NT Hùng Hương 157 Lê Lợi Sơn Tây 01682435816
3 NT Hòa Vân 212 Lê Lợi Sơn Tây 0978445969
4 QT Anh Đức 1 Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01633335983
5 QT Chị Hương Ngã 3 Vị Thủy, Thanh Mỹ Sơn Tây 01699210839
6 Phương Anh 48 Tổ 2 Trung Sơn Trầm Sơn Tây 0868460283