STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
2 QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình Sóc Sơn
3 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn
4 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn
5 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
6 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
7 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn
8 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn
9 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn
10 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn
11 QT Hồng Luyến Điền Xá, Hồng Luyến, Quang Tiến Sóc Sơn 0967343892
12 NT Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn