STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn 0943839919
2 NT Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 02438840298
3 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn 01695703836
4 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn 0988380130
5 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn 0987257346
6 QT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
7 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
8 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
9 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn 0983109692
10 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
11 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
12 QT Đa Phúc Khu B TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
13 QT An Nam Thôn An Lạc, Xã Trung Giã Sóc Sơn 0977534559
14 QT Hải Nguyệt Ấp Cút, Mai Đình Sóc Sơn
15 QT Hương Dương Số 78B Than Xuân, Tân Dân Sóc Sơn
16 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn
17 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
18 QT Phan Thị Ninh Kiot 15A Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
19 QT số 1 Saohapharco Số 1, Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn
20 QT Hương Thơm Đồi Ra đa, Dược Thượng, Tiên Dược Sóc Sơn
21 QT Thanh Nhàn 51C Đường 2 Phù Lỗ Sóc Sơn
22 QT Tân Lan Kiot 1 Đường Núi Đôi Sóc Sơn
23 QT Hồng Luyến Điền Xá, Hồng Luyến, Quang Tiến Sóc Sơn 0967343892
24 NT Nguyễn Thị Thật 128 Tổ 1 Miếu Thờ, Tiên Dược Sóc Sơn