STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Nhật Xóm Mới, Bạch Thạch, Hòa Thạch Quốc Oai 0982290713
2 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 01683297922
3 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
4 QT số 8 Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 01673505958
5 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0974223684
6 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 01665960024
7 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai