STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Phương Chi Thôn 3 Phú Cát Quốc Oai 0972988083
2 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai
3 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
4 QT Bạch Mai CHùa Thầy Quốc Oai 0978438899
5 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 01683297922
6 QT số 8 Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai
7 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai
8 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 01665960024
9 QT Đức Quyền Số 68B Đồng Hương, Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai