STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hồng Nhung Ngã tư đường Bắc Nam Quốc Oai 01683297922
2 QT Bình Minh Xóm Tân Hương, Đa Phúc, Sài Sơn Quốc Oai 0978524279
3 QT số 8 Chợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 01673505958
4 QT Phúc An 25 Thị trấn Quốc Oai Quốc Oai 0974223684
5 QT GPP Hương Xóm Đình, Phú Mỹ, Ngọc Mỹ Quốc Oai 01665960024
6 QT Vũ Hà Số 101 TT Quốc Oai Quốc Oai