STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Văn Thảo 231, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0964221279
2 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, -, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553826035
3 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, -đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
4 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0556271257