STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thành Tâm xóm 2, Xuống Biển Ngay Gần Chổ Chợ Tịnh Khê, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 01685176593
2 Nt Thái Bình 0, Lê Trung Đình, Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0977171732
3 Thu Thành 8, Hùng Vương, Trần Hưng Dạo, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553827182
4 Kim Nguyên 778, Quang Trung, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553825277
5 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553820603
6 Minh Tâm Trương Quan Trọng, Thị trấn Sơn Tịnh (đối diện Công An Huyện Sơn Tịnh) Quảng Ngãi 0973844924
7 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553826035
8 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02556271257
9 Nt Văn Thảo 231, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0964221279
10 Dũng Loan 243, Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0905238486
11 Thuộc Đường 394, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 01643191728