STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Tâm Trương Quan Trọng, Thị trấn Sơn Tịnh (đối diện Công An Huyện Sơn Tịnh) Quảng Ngãi 0973844924
2 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02553826035
3 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 02556271257
4 Nt Văn Thảo 231, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0964221279
5 Dũng Loan 243, Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0905238486
6 Thuộc Đường 394, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 01643191728