STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt 408 Chợ, Mỹ Liên, Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 0935221307
2 Quầy Thuốc Ngọc Phước 203, Điện Biên Phủ, Nam Phước, Huyện Duy Xuyên Quảng Nam 0903566676
3 Số 238 04, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 01663606044
4 Ht 132 34, Nguyễn Dục, Chợ Thương Mại, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0984430784
5 Qt Y Học Dân Tộc Ánh Minh 31, Trần Cao Vân Nối Dài, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0905027557
6 Nt Tuấn Anh 78, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0917982969
7 Số 12 – Chị Phượng 350, Phạm Văn Đồng, Thị trấn Núi Thành Quảng Nam 0914228222
8 Qt 01 67, Phạm Văn Đồng, Khối 1, Thị trấn Núi Thành Quảng Nam 0908422655
9 Qt 422 Chợ La Tháp, Duy Châu, Huyện Duy Xuyên Quảng Nam 0975958078
10 Số 193 Đường, Hùng Vương, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 01695445668
11 Qt Hồng Mai 115, Đỗ Đăng Tuyển, Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 0905042189
12 Chị Thủy 86, Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn Quảng Nam 0903554645
13 Qt Kim Loan 128, Tiểu La, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0905591963
14 Huy Hoàng 268, Lý Thường Kiệt, Minh An, Thành Phố Hội An Quảng Nam 0911244909