STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 12 – Chị Phượng 450, Phạm Văn Đồng, Tt Núi Thành, Huyện Núi Thành Quảng Nam 0914228222
2 Qt Y Học Dân Tộc Ánh Minh 31, Trần Cao Vân Nối Dài, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0905027557
3 Nt Tuấn Anh 78, Nguyễn Du, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0917982969
4 Số 193 Đường, Hùng Vương, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam 01695445668
5 Chị Thủy 86, Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn Quảng Nam 0903554645
6 Số 319 – Chị Tám Chợ Trà Kiệu, Thị Trấn Duy Xuyên, Huyện Duy Xuyên Quảng Nam 0905502860
7 Qt Kim Loan Tiểu La, Hà Lam, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 0905591963
8 Huy Hoàng 268, Lý Thường Kiệt, An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 05103916312
9 Nt Tuấn Anh 78, Nguyễn Du Quảng Nam
10 Số 238 04, Nguyễn Du, ,, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 01663606044
11 Qt Cô Hà Rồm -ht 77 0, 0, Tt Hà Lam, Huyện Thăng Bình Quảng Nam 02353874184
12 Chị Thủy -, Vĩnh Điện, -, Huyện Điện Bàn Quảng Nam 05103867654
13 Ht 132 34, Nguyễn Dục, Chợ Thương Mại, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0984430784
14 Qt Y Học Dân Tộc Ánh Minh 31, Trần Cao Vân Nối Dài, An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam 0905027557