STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thành Tín 100A, 61, Phước Long B, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0902533578
2 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903993500
3 Đức Sanh Đường 47 Lô A, Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0908 474 660
4 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Binh Chieu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279
5 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0862833234