STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903993500
2 Đức Sanh Đường 47 Lô A, Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0908 474 660
3 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Binh Chieu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279
4 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0862833234