STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0903.993.500
2 Đức Sanh Đường 47 Lô A, Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0908 474 660
3 Thanh Trúc Kios 6, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Quận Thủ Đức 0909007254
4 Thành Tín 100A, 61, Phước Long B, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0902533578
5 Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Binh Chieu, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 0967126279
6 Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Quận Thủ Đức 02862833234