STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn , P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0946198739
2 Trường Khang 101, Thạch Lam, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 01226667625
3 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0919611635
4 Việt Mỹ 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0903859176
5 Nam Hung 30, Huynh Van Chinh, Hoa Thanh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906534646
6 Nt Tan Phu 3 257, Phu Tho Hoa, Phu Tho Hoa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 02862580333
7 Tan Phu 1 281, Phu Tho Hoa, Phu Tho Hoa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0938068178
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914183965
9 Thanh Sương 55, Trần Hưng Đạo, F.Tân Thành, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0838124434
10 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 01238430069
11 Số 252 252, Tân Sơn Nhì, P.tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0982115441
12 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907950909
13 Hà Ân 373, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909055872
14 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913655007
15 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977400025
16 Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0936713965
17 Nam Hung 30, Huynh Van Chinh, Hoa Thanh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0906534646