STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909041502
2 Tân Phú 1 281, Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0938068178
3 Gia An 6 218, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0938177769
4 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0913655007
5 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0977400025
6 Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0909683833
7 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0907950909
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, F.tân Quý, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0914183965
9 Thanh Sương 55, Trần Hưng Đạo, F.tân Thành, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 02838124434
10 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0931812665
11 Thiên Ân 83, đường 27, P.sơn Kỳ, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 02862939718
12 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0933100700
13 Số 252 252, Tân Sơn Nhì, P.tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0982115441
14 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn, P.phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0946198739
15 Hà Ân 373, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0933655355
16 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0916324069
17 Trường Khang 101, Thạch Lam, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 01226667625
18 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0919611635
19 Nt Tân Phú 3 257, Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 02862580333
20 Thu Hiền 306, Thạch Lam, Phú Thạnh, Quận Tân Phú Quận Tân Phú 0938211524