STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huỳnh Liên 03, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0983620218
2 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0972769761
3 Đức Tài 106, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0933061308
4 Trường Minh 291A, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0972769761
5 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0982119277
6 Tiến Cường 90, Trấn Văn Quang, Phuong 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0822181890
7 Minh Chi 373/212, Lý Thường Kiệt, 8, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902010801
8 Hồng Nhung 41a, Hôngg Hà, 2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0974433519
9 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902547288