STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0903893098
2 Đức Tài 106, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0933061308
3 Trường Minh 291a, Lê Văn Sỹ, 1, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 02838454533
4 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0938977626
5 Số 42 355, Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0907030309
6 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902547288
7 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0982119277
8 Huỳnh Liên 03, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0983620218
9 Tiến Cường 90, Trấn Văn Quang, Phuong 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 02822181890
10 Minh Chi 373/212, Lý Thường Kiệt, 8, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902010801
11 Hồng Nhung 41a, Hôngg Hà, 2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0974433519