STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0938977626
2 Số 42 355, Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0907030309
3 Huỳnh Liên 03, Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0983620218
4 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0972769761
5 Đức Tài 106, Bình Giã, 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0933061308
6 Trường Minh 291A, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0972769761
7 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0982119277
8 Tiến Cường 90, Trấn Văn Quang, Phuong 10, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0822181890
9 Minh Chi 373/212, Lý Thường Kiệt, 8, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902010801
10 Hồng Nhung 41a, Hôngg Hà, 2, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0974433519
11 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Quận Tân Bình 0902547288