STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0918047317
2 Cẩm Anh A10/4, Nguyễn Oanh, F.14, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 02839941878
3 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0973562303
4 Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 0906403360
5 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 02839977322