STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trí Đức 322A, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908280288
2 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0974713131
3 Đức Hiếu 125, Phổ Quang, Phường 9, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0969211266
4 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979763700
5 Thien An 348, Thong Nhat, 16, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0839965452