STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Tú 290, Phan Xích Long, 1, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0903694278
2 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0938959500
3 Vân Anh 56, Bùi Quang Hà, 12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0977235153
4 Như Ngọc 416, Nguyễn Thái Sơn, 5, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0915186216
5 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02862892648
6 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0973562303
7 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908657782
8 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0909495738
9 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0948651065
10 Minh Tân 1157, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02838941220
11 Thanh Thảo 361, Phan Huy Ích, P.14, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839966264
12 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, F.16, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0902652881
13 Mai Uyên 122, Lê Đức Thọ, F.17, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839846050
14 Khánh Nhi 638, Thống Nhất, 15, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979992996
15 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 02839851689
16 Trí Đức 322A, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0908280288
17 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0979763700
18 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0974713131
19 Đức Hiếu 125, Phổ Quang, Phường 9, Quận Gò Vấp Quận Gò Vấp 0969211266