STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0903729800
2 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02838430148
3 Minh Hường 428B, Nơ Trang Long, P 13, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02838404779
4 Hiền Mai 160, Phan Văn Hân, P17, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938124272
5 Hồng Lan 13, Phan Văn Hân, P19, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 02835140062
6 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983170007
7 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 01222688580
8 Huỳnh Anh 113A, Nguyễn Thượng Hiền, 5, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0975975996