STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huỳnh Anh 113A, Nguyễn Thượng Hiền, 5, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0975975996
2 Hồng Lan 13, Phan Văn Hân, P19, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 083. 5140062
3 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 083. 8430148
4 Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 25, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0903 729 800
5 Minh Hường 428B, Nơ Trang Long, P 13, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 083. 553 2116
6 Hiền Mai 160, Phan Văn Hân, P17, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0938. 124272
7 Diệu Trung 67/4/113, Vũ Huy Tấn, 13, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 01212728123
8 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Quận Bình Thạnh 0983170007