STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoa Tâm 87, Số 3, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0915331439
2 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0904733780
3 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0837622072
4 Nhà Thuốc 24 26, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0936039735
5 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 01229684374
6 Số 81 73, Số 4, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 09394944088