STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 01229684374
2 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0939379818
3 Số 81 73, Số 4, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 094944088
4 Nhà Thuốc 24 26, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0936039735
5 Hoa Tâm 87, Số 3, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0915331439
6 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0904733780
7 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 02837622072
8 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Quận Bình Tân 0934194480