STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01698040425
2 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 00909.729.899
3 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 00918. 115.067
4 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 02837314668
5 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0903160487
6 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 01648209602
7 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
8 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 02837361205
9 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
10 Cao Điền 544A, Lê Văn Việt, Long Thành Mỷ, Quận 9 Quận 9 0973158969
11 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quận 9 01696430149