STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quận 9 01648209602
2 Phúc Đan 32, Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0121. 742.7791
3 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quận 9 0868902454
4 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01798040425
5 Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quận 9 0918. 115.067
6 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 01798040425
7 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quận 9 0837314668
8 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0988174245
9 Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quận 9 0905406467
10 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quận 9 0837361205
11 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quận 9 0909656940
12 Cao Điền 544A, Lê Văn Việt, Long Thành Mỷ, Quận 9 Quận 9 0973158969