STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Số 16a 1283, Phạm Thê Hiển, 5, Quận 8 Quận 8 0906929246
2 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464
3 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quận 8 0926027679