STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Hồng Ánh 70, Dương Quang Đông, P.5 , Quận 8 Quận 8 02822239968
2 Thùy An 993 Tạ Quang Bửu. P6. Q8. Quận 8 0933968096
3 Nt Hưng Tuấn 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8 Quận 8 0908835378
4 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, F2, Quận 8 Quận 8 0932. 106733
5 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464
6 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quận 8 0926027679
7 Nt Số 16a 1283, Phạm Thê Hiển, 5, Quận 8 Quận 8 0906929246