STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, F2, Quận 8 Quận 8 0932. 106733
2 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quận 8 0977058464
3 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quận 8 0926027679
4 Nt Số 16a 1283, Phạm Thê Hiển, 5, Quận 8 Quận 8 0906929246