STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 0908135024
2 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quận 7 01654858646
3 Thảo 6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quận 7 0933771357
4 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0907959496
5 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0906946633
6 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quận 7 0909556655
7 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quận 7 0912726029
8 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quận 7 0909556655