STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thái Minh 77 a, Lê Quang Sung, 2, Quận 6 Quận 6 0933300484
2 Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P10, Quận 6 Quận 6 0909 627 275
3 Á Châu 67A, Hậu Giang, P5, Quận 6 Quận 6 0908 213 688
4 Gia Nghi 230, Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6 Quận 6 0903603452