STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hai Bình 257B, Nguyên Biểu, 2, Quận 5 Quận 5 0934087637
2 Hoang Khang 87, Lương Nhữ Học, p10, Quận 5 Quận 5 0934303847
3 Vạn Hưng 25, Hải thượng Lãng Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02838556406
4 Minh Huyền 27, Thuận Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 02873001827
5 NT Cửu Long 158 nguyễn trãi. F3. Q5 Quận 5
6 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
7 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0905931977
8 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, 11, Quận 5 Quận 5 02838322460
9 Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0909617077
10 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
11 Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 Quận 5 02838591911
12 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0938561555
13 An Thái 153, Cao Đạt, 5, Quận 5 Quận 5 01223666306
14 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
15 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0903805071
16 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, P.5, Quận 5 Quận 5 0909545560
17 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550885
18 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
19 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565
20 Tâm Hưng 142, Triêu Quang Phục, 11, Quận 5 Quận 5 0937964028
21 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
22 Diêu Thọ 1, Thuân Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 0934153338
23 Số 6 65, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 02838562314
24 An Thùy 17, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02839560095
25 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587