STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Thái 153, Cao Đạt, P.1, Quận 5 Quận 5 01223666306
2 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0903805071
3 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0901466993
4 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
5 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
6 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
7 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 0838547587
8 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, , Quận 5 Quận 5 0838322460
9 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6 , Quận 5 Quận 5 0938561555
10 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0839550886
11 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565