STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Cửu Long 158 nguyễn trãi. F3. Q5 Quận 5
2 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
3 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0905931977
4 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, 11, Quận 5 Quận 5 02838322460
5 Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0909617077
6 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
7 Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 Quận 5 02838591911
8 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0938561555
9 An Thái 153, Cao Đạt, 5, Quận 5 Quận 5 01223666306
10 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
11 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0903805071
12 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, P.5, Quận 5 Quận 5 0909545560
13 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550885
14 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
15 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565
16 Tâm Hưng 142, Triêu Quang Phục, 11, Quận 5 Quận 5 0937964028
17 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
18 Diêu Thọ 1, Thuân Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 0934153338
19 Số 6 65, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 02838562314
20 An Thùy 17, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02839560095
21 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587