STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
2 An Thái 153, Cao Đạt, P.1, Quận 5 Quận 5 01223666306
3 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0903805071
4 Phước Hưng 110a, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0901466993
5 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
6 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
7 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
8 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 0838547587
9 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, , Quận 5 Quận 5 0838322460
10 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6 , Quận 5 Quận 5 0938561555
11 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0839550886
12 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565