STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nam Sang 018 Lô E, Chung Cư Hùng Vương, P.11, Quận 5 Quận 5 01228090329
2 Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãng Ông, 10, Quận 5 Quận 5 09033761622
3 Hai Bình 257B, Nguyên Biểu, 2, Quận 5 Quận 5 0934087637
4 Hoang Khang 87, Lương Nhữ Học, p10, Quận 5 Quận 5 0934303847
5 Vạn Hưng 25, Hải thượng Lãng Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02838556406
6 Minh Huyền 27, Thuận Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 02873001827
7 NT Cửu Long 158 nguyễn trãi. F3. Q5 Quận 5
8 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918585441
9 Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0905931977
10 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, 11, Quận 5 Quận 5 02838322460
11 Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 0909617077
12 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 0904712933
13 Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P10, Quận 5 Quận 5 02838591911
14 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0938561555
15 An Thái 153, Cao Đạt, 5, Quận 5 Quận 5 01223666306
16 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 02838592306
17 Hoàng Ngọc 142, Hải Thượng Lãn Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0903805071
18 Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, P.5, Quận 5 Quận 5 0909545560
19 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550885
20 Bao Anh Dươc Hãng 82, Hai Thương Lang Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0919226633
21 An Đông 282, Trân Phu´, 8, Quận 5 Quận 5 0903326565
22 Tâm Hưng 142, Triêu Quang Phục, 11, Quận 5 Quận 5 0937964028
23 Sô 99 99, Lương Như Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918585441
24 Diêu Thọ 1, Thuân Kiều, 12, Quận 5 Quận 5 0934153338
25 Số 6 65, Thuận Kiều, F12, Quận 5 Quận 5 02838562314
26 An Thùy 17, Thuận Kiều, P12, Quận 5 Quận 5 02839560095
27 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587