STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 0917650999
2 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, -, Quận 4 Quận 4 01228989500