STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Ngọc (Lê Văn Sĩ) 390, Lê Văn Sĩ, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
2 Hồng Ngọc 1 (Trần Quang Diệu) 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919566388
3 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903189079
4 Tuấn Ngọc (0908898955) 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
5 Nt Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02838439679