STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đức Hải 15/14A, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0918980564
2 Bảo Trân 68, Đht 10, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 01222611415
3 Ngọc Ánh 238, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0972826311
4 Kiều Nhi 2 242 ( số cũ 167/4 ), Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0909798465
5 Khánh My 68/1 kp7, Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 01227733541
6 Nhân Thảo Đường 215, Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12 Quận 12 0907288505