STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khánh My 68/1 kp7, Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 01227733541
2 Thiên Lộc 257, Đường Ht13, Phường Hiệp Thành, Quận 12 Quận 12 0919969149
3 Đức Hải 257a, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0918980564
4 Số 499 499, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12 Quận 12 0902972499
5 Số 499 499, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12 Quận 12 0902972499
6 Đăng Phúc 38, DN5, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0985057007
7 Đông Quang 204, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0908008551