STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huy Lộc 514, Bà Hạt, 8, Quận 10 Quận 10 0974880678
2 Số 3 583, Cmt8, 15, Quận 10 Quận 10 0937692939
3 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, 9, Quận 10 Quận 10 02838348123
4 Trường Sinh 42/2, Nguyễn Giản Thanh, 9, Quận 10 Quận 10 02839798959
5 Kim Châu 2 12, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0908 399 259
6 Số 5 77, Ngô Quyền, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0919602123
7 Nt Minh Thanh 182, Ngô Quyền, 8, Quận 10 Quận 10 0918308151
8 Trường Sinh 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 0939095801
9 Huy Lộc 514, Bà Hạt, 8, Quận 10 Quận 10 0974880678
10 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, 15, Quận 10 Quận 10 0838659099