STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Châu 2 12, Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0908 399 259
2 Số 5 77, Ngô Quyền, Phường 15, Quận 10 Quận 10 0919602123
3 Nt Minh Thanh 182, Ngô Quyền, 8, Quận 10 Quận 10 0918308151
4 Trường Sinh 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 0939095801
5 Huy Lộc 514, Bà Hạt, 8, Quận 10 Quận 10 0974880678
6 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, 15, Quận 10 Quận 10 0838659099