STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Hà 137, Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 Quận 1 02838369181
2 Số 7_hàm Nghi 90, Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1 Quận 1 0838215143
3 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh , Quận 1 Quận 1 0838369910
4 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang , Quận 1 Quận 1 0909083366