STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Công ty CP DP Trang Vinh Cụm 8, TT Phúc Thọ Phúc Thọ 0002433926668/01692313368