STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh Cận Nguyễn Huệ, , Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 02573627908
2 Giang Vân Dân Phước, , Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 01688235420
3 Phương Anh 0, Thôn 4, Xã Xuân Hải, Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 0984503496
4 Hồng Mỹ 0, Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An Phú Yên 01659464831
5 Bích Phượng 0, Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 02573865612
6 Hồng Yến 0, An Thổ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 0932538493
7 Cẩm Hồng Đối diện bảo hiểm, Xã Hội Chí Thạnh, Tt Chí Thạnh, Huyện Tuy An Phú Yên 02573865476
8 Nhật Minh 12, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0257335117
9 Thu Phượng 104, Nguyễn Hụê, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 02573825271