STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trần Thị Trinh 59, Nguyễn Tất Thành, Khu 2, Huyện Đại Lộc Phú Yên 01242443443
2 Anh Cận Nguyễn Huệ, , Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 02573627908
3 Giang Vân Dân Phước, , Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 01688235420
4 Phương Anh 0, Thôn 4, Xã Xuân Hải, Thị Xã Sông Cầu Phú Yên 0984503496
5 Hồng Mỹ 0, Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An Phú Yên 01659464831
6 Bích Phượng 0, Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 02573865612
7 Hồng Yến 0, An Thổ, Xã An Dân, Huyện Tuy An Phú Yên 0932538493
8 Cẩm Hồng Đối diện bảo hiểm, Xã Hội Chí Thạnh, Tt Chí Thạnh, Huyện Tuy An Phú Yên 02573865476
9 Nhật Minh 12, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0257335117
10 Thu Phượng 104, Nguyễn Hụê, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 02573825271