STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhật Minh 12, Trần Hưng Đạo, --, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0573 893917
2 Thu Phuong 104, Nguyen Hue, P 5, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0573825271
3 Nt Đông Hưng 63, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 02576519398
4 An Sương chợ phú nhiêu, 0, Xã Hòa Mỹ Đông, Huyện Tây Hoà Phú Yên 0972334983
5 Cẩm Hồng đối diện bảo hiểm, Xã Hội Chí Thạnh, Tt Chí Thạnh, Huyện Tuy An Phú Yên 0573865476