STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cẩm Hồng Đối diện bảo hiểm, Xã Hội Chí Thạnh, Tt Chí Thạnh, Huyện Tuy An Phú Yên 02573865476
2 Nhật Minh 12, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0257335117
3 Thu Phượng 104, Nguyễn Hụê, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 02573825271