STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyệt Liễu Khu 6, Xã Phú Hộ Phú Thọ 0977180288
2 QT số 24 SN 809 Tổ 2 Việt Hưng, Bến Gót Phú Thọ 0988344688
3 QT Dũng Đoàn SN 115, Tổ 26B Đường Hai Bà Trưng, P.Thọ Sơn Phú Thọ 01655990909 01655122389
4 QT 666 Khu phố Thanh Thủy Phú Thọ 0917238666
5 NT Tâm Cẩm Khu 2 xã bản Phú Thọ 01255134059
6 NT Tây Á Số 2211 - P. Vân Cơ Phú Thọ 01664566730
7 NT số 47 Xóm Nội, Xã Thụy Vân Phú Thọ