STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0961187919
2 Công Ty Thiên Quang 331, Thống Nhất, Thành Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 02593824572
3 Nt Vạn Hùng Đường 21/8, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 0918504940