STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công ty Tế Sanh 237 Thống Nhất, Đài Sơn, Tp Phan Rang , Tháp Chàm, Ninh Thuận Ninh Thuận 0961187919
2 Công ty Thiên Quang 331 Thống Nhất, Thành Sơn, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận Ninh Thuận 0683824572
3 NT Vạn Hùng Đường 21/8 Kinh Dinh, Tp Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận Ninh Thuận 0918504940