STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công ty dược phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn Ninh Bình
2 QT Tây Phương Nhiễn Số 6/12 Phố Bắc Sơn, Ngã 3 chợ Quân Đoàn Ninh Bình 0974811335
3 NT Dung SN 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam BÌnh Ninh Bình 02293883099
4 Công ty TNHH DP Hoàng Long 148 Hải Thượng Lãn Ông Ninh Bình
5 NT 204- NT Quy Giang 163 Nguyễn Công Trứ Ninh Bình 02993873407
6 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ Ninh Bình
7 NT Dung SN 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam BÌnh Ninh Bình 0303883099
8 QT Tây Phương Nhiễn Số 6/12 Phố Bắc Sơn, Ngã 3 chợ Quân Đoàn Ninh Bình 0974811335
9 Công ty TNHH DP Hoàng Long Ninh Bình