STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ, Hoa Lư Ninh Bình
2 Hiệu thuốc số 4 Quang Thiện, Kim Sơn Ninh Bình 02993720243
3 QT Tây Phương Nhiễn Số 6/12 Phố Bắc Sơn, Ngã 3 chợ Quân Đoàn, TP Tam Điệp Ninh Bình 0974811335
4 Công ty dược phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp Ninh Bình
5 NT Dung SN 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam BÌnh, TP Ninh Bình Ninh Bình 02293883099
6 Công ty TNHH DP Hoàng Long 148 Hải Thượng Lãn Ông, TP Ninh Bình Ninh Bình
7 NT 204- NT Quy Giang 163 Nguyễn Công Trứ, TP Ninh Bình Ninh Bình 02993873407
8 Công ty dược phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn Ninh Bình
9 QT Tây Phương Nhiễn Số 6/12 Phố Bắc Sơn, Ngã 3 chợ Quân Đoàn Ninh Bình 0974811335
10 NT Dung SN 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam BÌnh Ninh Bình 02293883099
11 Công ty TNHH DP Hoàng Long 148 Hải Thượng Lãn Ông Ninh Bình
12 NT 204- NT Quy Giang 163 Nguyễn Công Trứ Ninh Bình 02993873407
13 Cô Dần Chợ Ninh Mỹ Ninh Bình
14 NT Dung SN 336 Phố Phong Sơn, Phường Nam BÌnh Ninh Bình 0303883099
15 QT Tây Phương Nhiễn Số 6/12 Phố Bắc Sơn, Ngã 3 chợ Quân Đoàn Ninh Bình 0974811335
16 Công ty TNHH DP Hoàng Long Ninh Bình